Kurs for sjelesørgere

Helhet
Maren og Sven Weum: Hva gjør seksualiteten med oss på et åndelig plan?
Kurs for sjelesørgere i Helhet gjennom Kristus 14-16. september 2012