Lederkonferanse i Rogaland

Ognatun2015
Seminar med Maren og Sven Weum:
1. Hvordan motivere unge kristne i dag til å leve etter Bibelens standard?
2. Renhet, porno og internett